Cyfrowe Archiwum Zamku Malborskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Cyfrowe Archiwum Zamku Malborskiego

     Ideą tworzonego na naszej stronie internetowej Cyfrowego Archiwum Zamku Malborskiego jest sukcesywne prezentowanie reprodukcji materiałów archiwalnych z odbudowy zamku malborskiego z przełomu XIX i XX wieku, przechowywanych w zasobie Archiwum.

Rys historyczny

           Po wycofaniu się wojsk napoleońskich, dzięki działalności Nadprezydenta Prowincji Prusy Zachodnie Teodora von Schon, rozpoczęto odbudowę zamku malborskiego. Specjalnie w tym celu powołano Zarząd Odbudowy Zamku w Malborku. Funkcję kierownika robót i głównego wykonawcę zarządzeń von Schon’a w latach 1819 - 1850 sprawował inżynier, architekt, a zarazem inspektor wałowy Karl August Gersdorff. Jego doradcą został miejscowy proboszcz Wilhelm Ludwig Haebler, znawca archiwaliów dotyczących Zakonu i historii zamku, oraz malarz i architekt Karl Friedrich Schinkel. Był to tzw. I romantyczny okres odbudowy. Nową falę zainteresowania losami zamku malborskiego wzbudziły uroczystości stulecia „powrotu” Prus Zachodnich do Królestwa Pruskiego w 1872. Wynikiem tego zainteresowania było powołanie w 1882 r., przez Ministra Wyznań Religijnych dr Gustav’a von Gossler’a, na kierownika Zarządu Odbudowy Zamku Konrada Steinbrechta. Stał się on inspiratorem poczynań zmierzających do odbudowy zamku, z pomocą powołanego w 1884 r Towarzystwa Odbudowy i Upiększania Zamku Malborskiego. Towarzystwo było ciałem społecznym, powołanym z inicjatywy wysokich urzędników pruskich i cieszącym się honorowym protektoratem cesarskim. Rekonstrukcję zamku malborskiego, od początku wyróżniał wysoki poziom prac inwentaryzacyjnych, badawczych i dokumentacyjnych. Niemal od samego początku istnienia, Zarząd Odbudowy Zamku gromadził materiały dokumentujące swoją działalność. Ostatecznym wynikiem takiego dokumentowania jest przechowywany w Archiwum Państwowym w Elblągu z siedzibą w Malborku zespół archiwalny nr 206 Zarząd Odbudowy Zamku w Malbork /Schlossbauverwaltung Marienburg/. To dzięki tym zachowanym fotografiom, dziś możemy prezentować reprodukcję prac konserwatorskich z minionych lat.

Artykuły

Przejdź do - 1909 - Wstawianie nowych witraży w okna Wielkiego Refektarza na Zamku Średnim

1909 - Wstawianie nowych witraży w okna Wielkiego Refektarza na Zamku Średnim

Wstawianie nowych witraży w okna Wielkiego Refektarza na Zamku Średnim oraz wznoszenie więźby dachowej nad skrzydłem północnym Zamku Średniego, Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku, zespól Zarząd Odbudowy Zamku w Malborku, sygn. 206/ 589, s.12,  17-21.

Przejdź do - 1905 - Bilet wstępu do Zamku w Malborku

1905 - Bilet wstępu do Zamku w Malborku

Bilet wstępu do Zamku w Malborku w cenie 50 feningów z 1905 r. /, Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku, zespól Zarząd Odbudowy Zamku w Malborku, sygn. 206/ 597, s. 32.

Przejdź do - 1903 - Reprodukcje szkicu bramy zamkowej

1903 - Reprodukcje szkicu bramy zamkowej

Reprodukcje szkicu bramy zamkowej autorstwa Friedricha Gilly (1794) oraz akwareli przedstawiającej północne skrzydło Zamku Średniego w Malborka wykonanej przez Breysiga (1818). Reprodukcje z opisem sporządził Conrad Steinbrecht w 1903 roku, Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku, zespól Zarząd Odbudowy Zamku w Malborku, sygn. 206/ 709.

Przejdź do - 1902, [5.06.] - Wizyta cesarza Wilhelma II Hohenzollerna w Malborku

1902, [5.06.] - Wizyta cesarza Wilhelma II Hohenzollerna w Malborku

Wizyta cesarza Wilhelma II Hohenzollerna w Malborku w związku z zakończeniem prac renowacyjno-budowlanych na Zamku Wysokim i udostępnieniem go dla zwiedzających. Zaprezentowane reprodukcje dokumentów to: porządek uroczystych obchodów z okazji zakończenia prac renowacyjnych na Zamku Wysokim oraz dyplom okolicznościowy zawierający menu uroczystego śniadania wydanego w związku z wizytą cesarza Wilhelma II Hohenzollerna w Malborku. Menu uroczystego śniadania: zupa królewska, turbot po holendersku, udziec cielęcy garnirowany, szynka z pieczarkami, pudding strasburski, młode kaczki, świeża sałata, poziomki ze śmietaną, sosy. Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku, zespól Zarząd Odbudowy Zamku w Malborku, sygn. 206/ 41, s. 269,272, 263.

Przejdź do - 1899 - Przykład XIX-wiecznego wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych.

1899 - Przykład XIX-wiecznego wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych.

Pomieszczenia na Zamku Wysokim w Malborku, Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku, zespól Zarząd Odbudowy Zamku w Malborku, sygn. 206/ 584, s. 7-8, 21.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-10
Data publikacji:2015-06-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:15391