Dokumentacja płacowo-osobowa - Archiwum Państwowe w Malborku

Archiwum Państwowe w Malborku

Dokumentacja płacowo-osobowa

Informacja dla osób poszukujących dokumentów osobowo-płacowych do celów emerytalno-rentowych oraz ustalenia kapitału początkowego

Akta osobowe i płacowe, stanowiące podstawę do wystawienia świadectwa pracy i poświadczenia wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu wykonywanej pracy, potrzebne pracownikom do ustalenia wymiaru emerytury w ZUS, zaliczane są do dokumentacji niearchiwalnej (kategoria "B"). W związku z tym posiadają ustalony przez ustawodawcę czasowy okres przechowywania, po którym są niszczone (brakowane). 

Dla dokumentacji osobowej okres przechowywania wynosi obecnie pięćdziesiąt lat od ustania stosunku pracy. Natomiast dla akt płacowych (listy płac, karty wynagrodzeń) - do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450, art. 7) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowoœci (Dz. U. Nr 10, poz. 35, par. 45) przedłużających okres przechowywania dokumentacji płacowej - obowiązywał dwunastoletni okres przechowywania wyznaczony wcześniej obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Dokumentację potrzebną pracownikowi do ustalenia wymiaru emerytury czy renty ma obowiązek przechowywać i zabezpieczyć zakład pracy. W przypadku jego likwidacji:

  1. Jeśli zakład pracy był jednostką państwową, należy zwrócić się do jego sukcesora, który kontynuuje działalność i powinien przechowywać dokumentację swojego poprzednika. Sukcesorami mogą być np. przedsiębiorstwa państwowe, które powstały w wyniku zmian organizacyjnych; spółki prawa cywilnego lub handlowego, które powstały po sprywatyzowaniu przedsiębiorstwa państwowego i przejęły jego majątek oraz akta. W razie braku sukcesora należy zwrócić się do właściwego rzeczowo organu administracji państwowej (założycielskiego lub nadrzędnego) byłego pracodawcy, którymi często byli wojewoda lub minister. 
  2. Jeśli zakład pracy był spółdzielnią - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 1995 roku w sprawie sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych (Dz. U. Nr 47, poz. 248) - likwidator przekazuje uporządkowaną dokumentację niearchiwalną, której okres przechowywania jeszcze nie upłynął, związkowi rewizyjnemu, w którym była zrzeszona spółdzielnia, a jeśli takiego związku nie ma lub w razie jego likwidacji - Krajowej Radzie Spółdzielczej. Dokumentacja taka może zostać przekazana na przechowanie wskazanej przez Krajową Radę Spółdzielczą spółdzielni albo organizacji spółdzielczej lub Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich. 

O miejscu przechowywania dokumentów zlikwidowanego przedsiębiorstwa prywatnego, państwowego lub spółdzielczego, likwidator jednostki lub syndyk masy upadłościowej informuje właściwy terytorialnie sąd rejonowy lub inny organ prowadzący rejestr działalności gospodarczej oraz urząd skarbowy.

Archiwum Państwowe w Malborku zapewnia kompleksowe usługi w zakresie porządkowania, ewidencji oraz przechowywania dokumentacji niearchiwalnej przechowalnictwo dokumentacji - oferta przechowania.


Dokumentacja osobowo-płacowa przejęta w ramach usług przechowalniczych do Archiwum

Dokumentacja osobowo-płacowa zlikwidowanych jednostek organizacyjnych przejęta w ramach umów przechowalniczych przez Archiwum Państwowe w Malborku:

 

Spółdzielnia Usług Rolniczych w Nowej Wsi Malborskiej, umowa przechowania nr 1/05 z dnia 24.06.2005 r.:

– dokumentacja osobowa z lat 1965-2001;

– dokumentacja płacowa z lat 1979-1996;

w tym:

- listy płac z lat 1983-1984, 1996,

- kartoteki zarobkowe z lat 1979-1995.

 

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Myślicach ( w tym niekompletne akta po SKR Stary Dzierzgoń), umowa przechowania nr 3/05 z dnia 29.11.2006 r.:

– dokumentacja osobowa z lat 1972-2002;

– dokumentacja płacowa z lat 1972-2002;

w tym:

- listy płac z lat 1972-2002,

- kartoteki zarobkowe z lat 1977-1990.

 

Elbląskie Zakłady Naprawy Samochodów w Elblągu, umowa przechowania nr 1/06 z dnia 03.08.2006 r.:

– dokumentacja osobowa z lat 1955-2007;

– dokumentacja płacowa z lat 1965-2005;

w tym:

- listy płac z lat 1987-2000,

- kartoteki zarobkowe z lat 1965-2005,

- kartoteki zarobkowe uczniów 1985-1992,

- zestawienie zastępcze zarobków 1981-1984.

 

Polska Hodowla i Obrót Zwierzętami Sp. Z o.o. w Szymankowie, umowa przechowania nr 1/07 z dnia 09.01.2007 r.:

– dokumentacja osobowa z lat 1956-1998;

– dokumentacja płacowa z lat 1977-1998;

w tym:

- Zjednoczenie Hodowli i Obrotu Zwierzętami - listy płac z lat 1977, 1978, 1982,

- Krajowe Zrzeszenie Państwowych Przedsiębiorstw Hodowli i Obrotu Zwierzętami - listy płac z lat 1983-1989,

- Polska Hodowla i Obrót Zwierzętami - listy płac z lat 1990-1998,

- Okręgowe Przedsiębiorstwo Hodowli Zwierzętami Zarodkowymi Łódź - listy płac z lat 1977-1980,

- Intergen, Agrosystem - listy plac z lat 1990-1995,

- Marol - listy płac z lat 1994-1997

- kartoteki wynagrodzeń za lata 1977-1996

 

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Miłoradzu, umowa przechowania nr 2/07 z dnia 29.05.2007 r.:

– dokumentacja osobowa z lat 1971-2006;

– dokumentacja płacowa z lat 1979-1997;

w tym:

- listy płac z lat 1980-2006,

- listy płac zasiłków z lat 1980-1997,

- kartoteki zarobkowe z lat 1979-1988.

 

Spółka Wodno-Ściekowa w Piaskach, umowa przechowania nr 3/07 z dnia 27.12.2007 r.:

– dokumentacja osobowa z lat 1988-2008;

– dokumentacja płacowa z lat 1992-2007;

w tym:

- listy płac z lat 1998-2007,

- kartoteki zarobkowe z lat 1992-1997.

 

Odzieżowa Spółdzielnia Pracy „Delta” w Malborku, umowa przechowania nr 1/08 z dnia 26.06.2008 r.:

– dokumentacja osobowa z lat 1958-2007;

w tym:

-akta osobowe instruktorów Spółdzielczego Domu Kultury oraz chałupników 

– dokumentacja płacowa z lat 1997-2008;

w tym:

- listy płac z lat 1977-2008,

- kartoteki wynagrodzeń z lat 1994-2008 (od roku 2002 wydruki z bazy danych PŁACE); kartoteki wynagrodzeń z Prabut.

 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Rudzienicach, umowa przechowania nr 2/08 z dnia 22.04.2008 r. oraz umowa przechowania nr 7/08 z dnia 22.08.2008 r.:

– dokumentacja osobowa z lat 1994-2008;

w tym:

- akta osobowe z lat 1994-2008,

- umowy zlecenia ze składka ZUS z lat 1999-2002,

– dokumentacja płacowa z lat 1999-2007;

w tym:

- listy płac z lat 1999-II 2008, 

- kopie list plac z lat IV 2002-2003,

- kartoteki zarobkowe z lat 2006-2007. 

 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Ząbrowie, umowa przechowania nr 7/08 z dnia 22.08.2008 r. oraz umowa przechowania nr 7/08 z dnia 22.08.2008 r.:

– dokumentacja osobowa z lat 1994-2008.

 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Dzierzgoniu, umowa przechowania nr 4/08 z dnia 12.06.2008 r.:

– dokumentacja osobowa z lat 1958-2000;

– dokumentacja płacowa (listy płac) z lat 1979-2007.

 

Sklep Wielobranżowy „Sandra” sp. jawna w Elblągu, umowa przechowania nr 5/08 z dnia 05.06.2008 r.:

– dokumentacja osobowa z lat 1990-2008;

– dokumentacja płacowa z lat 1991-2008;

w tym:

- listy płac z lat 1991-2008,

- kartoteki wynagrodzeń z lat 1994, 1998-1999, 2001-2008. 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe IMPORT-EXPORT „Doro” w Malborku, umowa przechowania nr 6/08 z dnia 06.10.2008 r.:

– dokumentacja osobowa z lat 1999-2008;

– dokumentacja płacowa z lat 1999-2008;

w tym:

- listy płac z lat 1999-2008,

- kartoteki wynagrodzeń z lat 1999-2008.

 

Przedsiębiorstwo „Giełda Gdańska” w Tczewie, umowa przechowania nr 1/09 z dnia 20.01.2009r.:

- dokumentacja osobowa z lat 1990-1992

- dokumentacja płacowa (kartoteki wynagrodzeń) z lat 1990-1994 

 

Spółka Wodno-Ściekowa im. Andrzeja Wojtasika w Krynicy Morskiej, umowa przechowania nr 2/09 z dnia 08.04.2009r.:

- dokumentacja osobowa z lat 1982-2008 

- dokumentacja płacowa z lat 1983-2008, 

w tym:

- listy płac 1984-2008 

- kartoteki wynagrodzeń 1983-2008 

- druki RP-7 z lat 1983-2008 

 

PPHU „Scampi” w Malborku, umowa przechowania nr 3/09 z dnia 19.06.2009r.:

- dokumentacja osobowa z lat 1990-2006, 

w tym: 

- akta osobowe pracowników 1990-2006 

- akta osobowe uczniów 1992-2006 

- dokumentacja płacowa z lat 1992-2005, 

w tym: 

- listy płac XII 1994-2005 

- kartoteki wynagrodzeń XII 1992-2005 

 

„Scampi - BIS” spółka cywilna w Malborku, umowa przechowania nr 3/09 z dnia 19.06.2009r.:

- dokumentacja osobowa z lat 1996-2001 

- dokumentacja płacowa z lat 1996-2001, 

w tym: 

- listy płac 1996-2001 

- kartoteki wynagrodzeń 1996-2001 

 

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Pasłęku, umowa nr 4/09 z dnia 09.11.2009r.:

- dokumentacja osobowa z lat 1956-2008, 

w tym: 

- akta osobowe pracowników sezonowych z lat 1976-1987 zatrudnionych w: Rogajnach, Krasinie, Zielonce Pasłęckiej, Łuksztach, Mariance, Nowej Wsi, Krosnie 

- akta osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z lat 1993-1994 

- dokumentacja płacowa z lat 1975-2008, 

w tym: 

- listy płac VIII 1975-2008 

- kartoteki wynagrodzeń 1975-2008 

 

- GMV E. Chmielewska, M. Chmielewski Spółka jawna w Waplewie Wielkim, umowa przechowania nr 1/2010 z dnia 28.09.2010 r.:

- dokumentacja osobowa z lat 1991-2001

- dokumentacja płacowa z lat 1995-2001, w tym

                          - listy płac z lat 1995-2001,

                          - kartoteki zarobkowe z lat 1998-2001

 

- Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „POLMO” Sp. z o.o. w Kwidzynie, umowa przechowania nr 1/2011 z dnia 24.01.2011 r.:

 

dokumentacja osobowa z lat 1958-2008

 

dokumentacja płacowa z lat 1971-2008, w tym

                          - listy płac z lat 1971-2008,

                          - kartoteki zarobkowe z lat 1975-2008

 

- Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne „Complex” S-ka z o.o. w Kwidzynie, umowa przechowania nr 2/2011 z dnia 14.06.2011 r.:

 

dokumentacja osobowa z lat 1990-2008

 

dokumentacja płacowa z lat 1992-2007, w tym

                          - listy płac z lat 1990-2008,

                          - listy płac do umów zleceń z lat 1996-2000, 2002-2007,

                          - kartoteki zarobkowe z lat 1990-1996

 

- Zarodowa Ferma Świń, Burzyński, Chmielewski Spółka jawna w Starym Targu, umowa przechowania nr 1/2013 z dnia 14.06.2013 r.:

 

dokumentacja osobowa z lat 1994-2007

 

dokumentacja płacowa z lat 1995-2007, w tym

                          - listy płac z lat 1994-2007,

                          - kartoteki zarobkowe z lat 1995-2007

 


 

Odsyłacze

Informacje odnośnie zlikwidowanych podmiotów gospodarczych jak i podstawowe dane odnośnie miejsc jej przechowywania można znaleźć na:

http://ewidencja.archiwa.gov.pl/miejsca.php

http://archiwa.gov.pl/?CIDA=166

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:29276