Archiwum Państwowe w Malborku

Archiwum Państwowe w Malborku

Strona główna

Najnowsze aktualności

Archiwum Pandemii A.D. 2020

6 maja 2020

Każdego dnia wszyscy tworzymy historię. Udokumentujmy wspólnie ten szczególny czas, w którym żyjemy. Archiwa Państwowe zapraszają do udziału w akcji „Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)”

Czytaj więcej o: Archiwum Pandemii A.D. 2020

UWAGA!!

31 marca 2020

Zmiany w funkcjonowaniu Archiwum Państwowego w Malborku do odwołania

W związku z kolejnymi zmianami przepisów prawnych w zakresie zwalczania panującej w Polsce epidemii, w tym wydanym przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), a następnie zmieniającym je rozporządzeniem z dnia 24 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 522), informujemy, że zmiany w funkcjonowaniu Archiuwm Państwowego w Malborku obowiązują aż do odwołania.

Większość pracowników Archiwum pełni swoje obowiązki w formie pracy zdalnej, a kontakt z nimi jest możliwy wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej.
Prosimy zatem o kierowanie spraw na adres sekretariat@malbork.ap.gov.pl lub za pośrednictwem skrzynki Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
Za powyższe niedogodności przepraszamy i dziękujemy za okazane zrozumienie.

Czytaj więcej o: UWAGA!!

KOMUNIKAT

16 marca 2020

Zmiany w funkcjonowaniu Archiwum Państwowego w Malborku

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej zagrożenia epidemiologicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-Co V-2( Dz.U. z dn.13 marca poz.433) informujemy, że od 14 marca 2020 r. do odwołania Dyrektor Archiwum Państwowego w Malborku wprowadza ograniczenie funkcjonowania działalności Archiwum Państwowego w Malborku wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewniania pomocy obywatelom.
Wyłączona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów. Większość pracowników Archiwum pełni swoje obowiązki w formie pracy zdalnej, a kontakt z nimi jest możliwy wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej.
Prosimy zatem o kierowanie spraw na adres sekretariat@malbork.ap.gov.pl  lub za pośrednictwem skrzynki Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
Dodatkowo uprzejmie informujemy, że z przyczyn organizacyjnych znacznie wydłuży się czas realizacji wniosków kwerendalnych.
Odwołujemy również wszystkie spotkania, szkolenia, konferencje i posiedzenia, które miały odbyć się w naszym urzędzie w tych dniach..

Za powyższe niedogodności przepraszamy i dziękujemy za okazane zrozumienie.

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

13 marca 2020

Zmiany w funkcjonowaniu Archiwum Państwowego w Malborku
W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemiologicznemu wywołanemu rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i w trosce o bezpieczeństwo osób informujemy, że od 13 do 27 marca 2020 r. Dyrektor Archiwum Państwowego w Malborku nie przyjmuje interesantów zewnętrznych. Odwołujemy również wszystkie spotkania, szkolenia, konferencje i posiedzenia, które miały odbyć się w naszym urzędzie w tych dniach.
Zgodnie z decyzją Dyrektor Archiwum Państwowego w Malborku wydaną na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 374) większość pracowników Archiwum pełni swoje obowiązki w formie pracy zdalnej, a kontakt z nimi jest możliwy wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej.
Prosimy zatem o kierowanie spraw na adres sekretariat@malbork.ap.gov.pl lub za pośrednictwem skrzynki Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
Dodatkowo uprzejmie informujemy, że z przyczyn organizacyjnych znacznie wydłuży się czas realizacji wniosków kwerendalnych.
Za powyższe niedogodności przepraszamy i dziękujemy za okazane zrozumienie.

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

Ograniczenie działalności archiwów państwowych

12 marca 2020

W związku z opublikowaniem komunikatu sztabu kryzysowego ministra kultury i dziedzictwa narodowego informującego o podjęciu zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 i czasowym zamknięciu od 12 do 25 marca 2020 r. instytucji podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych podjął decyzję o ograniczeniu działalności podległych mu archiwów państwowych.

Oznacza to zawieszenie działalności czytelni oraz organizacji wydarzeń z udziałem gości zewnętrznych, w tym zawieszenie prowadzenia lekcji archiwalnych dla szkół i studentów. W związku z tym czytelnia naukowa Archiwum Państwowego w Malborku będzie zamknięta od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania.

Czytaj więcej o: Ograniczenie działalności archiwów państwowych