Zasady udostępniania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Korzystanie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Malborku jest bezpłatne. 

     Inne formy udostępniania związane z wyszukiwaniem archiwaliów, opracowaniem informacji przez pracowników lub sporządzaniem reprodukcji stanowią usługę odpłatną. Szczegółowo reguluje to cennik usług świadczonych przez Archiwum Państwowe w Malborku.

     Materiały archiwalne udostępniane są po 30 latach od ich wytworzenia. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Archiwum może wyrazić zgodę na ich wcześniejsze udostępnianie.

    Materiały udostępniane są na miejscu w pracowni naukowej Archiwum czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00. W soboty i dni świąteczne pracownia jest nieczynna.

     Osoba przystępująca do korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej składa zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego obejmujące m.in. dane użytkownika i charakterystykę zamierzonych poszukiwań. Udostępnia się wyłącznie archiwalia zewidencjonowane, tzn. wyposażone w pomoce ewidencyjno-informacyjne. Na ich podstawie użytkownik wypełnia rewers, którego podstawowym elementem jest sygnatura archiwalna. Wydawanie akt do pracowni następuje tego samego dnia, jeżeli zamówienie zostanie złożone przed godziną 13.00.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor Archiwum może odmówić udostępnienia akt. 

Archiwum w ramach usług reprograficznych wykonuje odpłatnie fotokopie, kserokopie i skany dokumentów.

     W przypadku gdy archiwalia są zmikrofilmowane nie udostępnia się oryginałów. Na pisemny wniosek zainteresowanego Archiwum może sprowadzić do własnej pracowni naukowej mikrofilmy archiwaliów przechowywanych w innych archiwach. Koszt przesyłki w obie strony ponosi zamawiający.

     Wykorzystanie w publikacjach reprodukcji z zasobu Archiwum powinno zostać odnotowane poprzez umieszczenie informacji o miejscu przechowywania, nazwie zespołu i sygnaturze akt. Podobne procedury obowiązują przy powoływaniu się na wykorzystane archiwalia.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Freski

  Freski

 • Powiększ zdjęcie Magazyny archiwalne

  Magazyny archiwalne

 • Powiększ zdjęcie Czytelnia

  Czytelnia

 • Powiększ zdjęcie Czytelnia

  Czytelnia

 • Powiększ zdjęcie Czytelnia

  Czytelnia

 • Powiększ zdjęcie Czytelnia

  Czytelnia

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:11892