Jesteś tutaj: Start / O archiwum / Działalność

Działalność

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

    

 Archiwum Państwowe w Malborku jest urzędem administracji rządowej. Jego zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie najważniejszych dokumentów powstałych w urzędach administracji publicznej i niektórych innych instytucjach działających na terenie wschodnich powiatów województwa pomorskiego i zachodnich województwa warmińsko – mazurskiego (Żuławy, Powiśle i wysoczyzny elbląska). Archiwum jest także placówką naukową, która zajmuje się badaniem zgromadzonych dokumentów oraz prowadzeniem działalności informacyjnej, popularyzatorskiej i wydawniczej.

Na podstawie zgromadzonych w swoim zasobie dokumentów, Archiwum wydaje zaświadczenia oraz uwierzytelnione reprodukcje materiałów archiwalnych.

     Z akt zgromadzonych w Archiwum korzystają nie tylko historycy i miłośnicy historii regionalnej, ale także naukowcy prowadzący badania w innych dziedzinach, studenci różnych kierunków zbierający materiały do prac zaliczeniowych oraz genealodzy. 

 

     Archiwum Państwowe w Malborku jest częścią polskiej sieci archiwalnej, która podlega bezpośrednio Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych w Warszawie .Sieć archiwów regionalnych nie pokrywa się z obecnym podziałem administracyjnym Polski (na województwa i powiaty) i w każdym z obecnie istniejących województw może być kilka archiwów państwowych i ich oddziałów. Więcej informacji o działalności polskich archiwów państwowych można znaleźć na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pod adresem www.archiwa.gov.pl

     Archiwa państwowe prowadzą działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego. W jej ramach gromadzą, ewidencjonują, przechowują, opracowują, zabezpieczają i udostępniają materiały archiwalne oraz prowadzą działalność informacyjną.

Do zakresu działania archiwów państwowych należą w szczególności:

kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego; prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego; ewidencja, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych należących do ich zasobu archiwalnego; kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych oraz w składnicach akt; wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów; prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwistyki i dziedzin pokrewnych; popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej; a także prowadzenie spraw związanych z dokumentacją osobowo-płacową zlikwidowanych jednostek organizacyjnych. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:13775