Cennik usług

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wysokości stawek podstawowych odpłatności za świadczone usługi obowiązujące od dn.1.07. 2015 /  wprowadzone Zarządzenie Dyrektora Archiwum nr 2/15 z dnia 30.06.2015 r./:

opłata za wykonanie kserokopii z dokumentu archiwalnego do formatu A4 włącznie 2,00 PLN
opłata za wykonanie kserokopii z dokumentu archiwalnego do formatu A3 włącznie 4,00 PLN
skan dokumentu (w standardzie jpeg poniżej 100 dpi, format A4 ) 4,00 PLN
skan dokumentu (w standardzie jpeg lub TiFF powyżej 100 dpi, format A4) 8,00 PLN
skan dokumentu ( w standardzie jpeg poniżej 100 dpi, format A3) 6,00 PLN
skan dokumnetu (w standardzie jpeg lub TIFF powyżej 100 dpi, format A3) 12,00 PLN
fotografia cyfrowa dokumentu lub obiektu archiwalnego do formatu A4 ( w standardzie jpeg ) 3,00 PLN
fotografia cyfrowa dokumentu lub obiektu archiwalnego do formatu A4 ( w standardzie TIFF ) 8,00 PLN
fotografia cyfrowa dokumentu lub obiektu archiwalnego do formatu A3 ( w standardzie jpeg ) 3,00 PLN
fotografia cyfrowa dokumentu lub obiektu archiwalnego do formatu A3 ( w standardzie TIFF ) 8,00 PLN
wydruk skanu tekstowego lub fotografii (monochromatyczny) (format A4) 2,00 PLN
wydruk skanu tekstowego lub fotografii (monochormatyczny) (format A3) 4,00 PLN
zryczałtowana opłata za nośnik (płyta CD/DVD) 2,00 PLN
opłata za 1 godz. pracy archiwisty 40,00 PLN

 

Archiwum przeprowadza na zlecenie odpłatne poszukiwania archiwalne jedynie w obrębie swojego zasobu.

Po uzyskaniu danych o rodzaju poszukiwanych dokumentów oraz zakresie rzeczowym i chronologicznym akt, w których mają zostać przeprowadzone poszukiwania Archiwum przesyła zleceniodawcy wstępny kosztorys.

Opłata wstępna za podjęcie poszukiwań - 40,00 PLN. W uzasadnionych przypadkach (charakter poszukiwań, zakładany czas pracy) pobierana zaliczkowo opłata wstępna wynosi - 100,00 PLN

 

Stawki za wydawanie zaświadczeń i odpisów z przechowywanej dokumentacji osobowo-płacowej:

kopia świadectwa pracy 17,00 PLN
kopia dokumentu z zakresu stosunku pracy
w tym potwierdzającego wysokość wynagrodzenia 
4,00 PLN
kopia karty zarobkowej albo strony listy płac 4,00 PLN
maksymalna opłata od złożonego jednorazowo zamówienia (nie może przekroczyć) 200,00 PLN

Stawki ustalone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokoœci opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz.U. Nr 135, poz.1270).

 

Opłaty należy wpłacać na nasze konto:

 Archiwum Państwowe w Malborku

NBP Oddział Gdańsk 63 1010 1140 0206 2022 3100 0000

 

Opłaty skarbowe:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635) od 1 stycznia 2007 roku jedynym sposobem uiszczania należnej opłaty skarbowej jest wpłata na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Malborku

Bank PKO BP SA 21 1020 1811 0000 0102 0339 9607 

z zaznaczeniem tytułu wpłaty (np. za uwierzytelnienie kserokopii ze wskazaniem numeru sprawy).

Potwierdzenie (dowód) wpłaty należy każdorazowo załączać do wniosku/pisma przesyłanego do AP w Malborku. 

Podstawą ustalenia kosztów w USD i EURO jest kurs złotego polskiego w Narodowym Banku Polskim.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6544