Koordynator dostępności w Archiwum Państwowym w Malborku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) Dyrektor Archiwum Państwowego w Malborku powołała Koordynatora do spraw dostępności w archiwum.

Do zadań koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:

  • Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez archiwum.
  • Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062).
  • Monitorowanie działalności archiwum w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a także monitorowanie realizacji obowiązku zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  • Przedstawianie dyrektorowi archiwum bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.
  • Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności w Archiwum Państwowym w Malborku inż. Maciej Jakubowicz tel. 55 647 44 55 e-mail: mjakubowicz@malbork.ap.gov.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-06-15
Data publikacji:2023-06-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:ArchiwumAPE
Liczba odwiedzin:4520