Lekcje archiwalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapraszamy na bezpłatne lekcje archiwalne

Chcąc skutecznie promować swój zasób archiwalny, Archiwum Państwowe w Malborku prowadzi działalność edukacyjną w postaci lekcji historyczno-archiwalnych. Oferujemy zajęcia popularyzujące wiedzę o naszym mieście i regionie, prezentujące Archiwum i jego zasób oraz warsztaty z genealogii.


Tematy lekcji archiwalnych:1. Zarys dziejów Malborka – prowadzący p. Tomasz Kukowski

Cel ogólny:
- przybliżenie uczniom dziejów miasta Malborka zawartych w dokumentach archiwalnych


Cele szczegółowe
uczeń:
- poznaje najciekawsze i przełomowe wydarzenia z historii miasta
- dostrzega rolę Malborka w historii regionu
- wie w jakich materiałach archiwalnych może znaleźć informacje dotyczące historii miasta
- dostrzega rolę archiwum w zabezpieczaniu i opracowywaniu śladów przeszłości 

Metoda:
pogadanka z elementami pokazu

Forma:
zbiorowa

Wykorzystane materiały:
prezentacja multimedialna, materiały archiwalne związane z historią miasta

Przebieg spotkania:
1. Powitanie.
2. Przedstawienie najważniejszych wydarzeń z historii Malborka w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną.
3. Zaprezentowanie wybranych dokumentów archiwalnych związanych z historią miasta.
4. Podsumowanie zajęć.
5. Ankieta ewaluacyjna.


 
2. Odszukaj swoich przodków-wprowadzenie do genealogii – prowadząca p. Karolina Szczepanik

Cel ogólny
- uczeń potrafi na podstawie zasobu archiwalnego wyszukiwać informacji na temat swoich przodków.

Cele szczegółowe
uczeń:
- wie w jakich dokumentach może szukać informacji
- rozumie konieczność posiadania niektórych informacji niezbędnych do rozpoczęcia poszukiwań (miejsce urodzenia itp.)
- zna zasady funkcjonowania archiwum
- wie, co to jest genealogia
- zna zasady tworzenia drzewa genealogicznego
- potrafi złożyć zamówienie na materiały archiwalne
- zdaje sobie sprawę z istnienia archiwalnych baz danych i potrafi z nich korzystać w badaniach genealogicznych
- rozumie konieczność ostrożnego obchodzenia się z aktami
- docenia rolę archiwum w odkrywaniu historii rodzin
- dostrzega fakt, ze dobra znajomość języków obcych ułatwia wyszukiwanie informacji
- zaczyna interesować się historia rodzinną

Metoda:
pogadanka z elementami pokazu, ćwiczenia praktyczne

Forma:
zbiorowa i indywidualna

Wykorzystane materiały:
wyselekcjonowane materiały archiwalne, prezentacja multimedialna, bazy danych, inwentarze akt. 

Przebieg spotkania:
1. Powitanie.
2. Krótkie omówienie funkcji archiwum oraz zasad korzystania z zasobu i tworzenia drzewa genealogicznego.
3. Prezentacja archiwalnych baz danych przydatnych w poszukiwaniach genealogicznych.
4. Przedstawienie zasad wyszukiwania informacji o przodkach na podstawie akt urodzeń, małżeństw i zgonów.
5. Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem ksiąg urzędów stanu cywilnego.
6. Podsumowanie zajęć.
7. Ankieta ewaluacyjna.


 

3. Co kryje malborskie archiwum? – prowadzący p. Karolina Szczepanik

Cel ogólny:
- przybliżenie uczniom dziejów malborskiego Archiwum 

Cele szczegółowe
uczeń:
- poznaje najciekawsze i najcenniejsze zbiory Archiwum
- dostrzega rolę archiwum w zabezpieczaniu i opracowywaniu śladów przeszłości

Metoda:
pogadanka z elementami pokazu

Forma:
zbiorowa

Wykorzystane materiały:
prezentacja multimedialna, wybrane najciekawsze materiały archiwalne

Przebieg spotkania:
1. Powitanie.
2. Przedstawienie najważniejszych wydarzeń związanych z Archiwum Państwowym w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną.
3. Zaprezentowanie wybranych materiałów archiwalnych (najciekawszych, a zarazem najbardziej nietypowych) przechowywanych w Archiwum
4. Podsumowanie zajęć.
5. Ankieta ewaluacyjna. 4. Gazety malborskie w zbiorach Archiwum – prowadzący p. Tomasz Kukowski

Cel ogólny:
- przybliżenie uczniom dziejów i życia codziennego przedwojennego Malborka zawartych w gazetach malborskich.

Cele szczegółowe
uczeń:
- poznaje najciekawsze i mniej znane wydarzenia z historii miasta
- zapoznaje się z życiem codziennych dawnych mieszkańców miasta
- dostrzega rolę gazet w poznaniu przeszłości - dostrzega rolę archiwum w zabezpieczaniu i opracowywaniu śladów przeszłości

Metoda:
pogadanka z elementami pokazu

Forma:
zbiorowa

Wykorzystane materiały:
prezentacja multimedialna, prezentacja zachowanych wybranych numerów gazet malborskich ze zbiorów Archiwum

Przebieg spotkania:
1. Powitanie.
2. Przedstawienie najważniejszych wydarzeń związanych z czasopiśmiennictwem w Malborku w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną.
3. Zaprezentowanie wartości poznawczej dawnego życia codziennego w Malborku na bazie przedwojennych gazet malborskich.
4. Zaprezentowanie wybranych przedwojennych numerów Marienburge Zeitung.
5 Podsumowanie zajęć.
6. Ankieta ewaluacyjna.5. Pracownia Naukowa bez tajemnic – prowadzący p. Karolina Szczepanik

Cel ogólny
- zapoznanie z zadaniami Archiwum Państwowego
- uczeń potrafi skorzystać z zasobu Archiwum
- na podstawie dostępnych pomocy archiwalnych potrafi wyszukiwać informacji na interesujący go temat.

Cele szczegółowe
uczeń:
- wie w jakich dokumentach może szukać informacji
- zna zasady funkcjonowania archiwum
- poznanie budowy i wykorzystania inwentarzy akt.
- potrafi wypełnić zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego
- potrafi złożyć zamówienie na materiały archiwalne
- zdaje sobie sprawę z istnienia archiwalnych baz danych i potrafi z nich korzystać
- dostrzega fakt, ze dobra znajomość języków obcych ułatwia wyszukiwanie informacji

Metoda:
pogadanka z elementami pokazu, ćwiczenia praktyczne

Forma:
zbiorowa i indywidualna

Wykorzystane materiały:
druki zgłoszenia użytkownika, rewersy, prezentacja multimedialna, bazy danych, inwentarze akt.

Przebieg spotkania:
1. Powitanie.
2. Krótkie omówienie funkcji archiwum
3. Omówienie zasad korzystania z zasobu archiwalnego
4. Nauka posługiwania się pomocami archiwalnymi dostępnymi w pracowni
5. Prezentacja archiwalnych baz danych dostępnych on-line
6. Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem druków archiwalnych
7. Podsumowanie zajęć.
8. Ankieta ewaluacyjna.Przewidywany czas trwania: 1 godzina lekcyjna (ok. 45 minut) 
Proponowane powyżej tematy nie stanowią zamkniętej listy. Czekamy również na Państwa propozycje i sugestie.

W sprawie uzgodnienia terminu oraz tematu lekcji należy kontaktować się z osobą odpowiedzialna do kontaktu:

p. Tomasz Kukowski, tel. 55 647 44 55; e-mail: tomaszkukowski@malbork.ap.gov.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-10
Data publikacji:2015-06-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:12089